On Saturday May 11th, our Spring Hungarian language program will concentrate on theater life in Budapest.

Join us on Saturday, May 11th at 2 p.m. for the last program in our Spring, 2024 lecture series!

This program will be in Hungarian, and will be held at the Museum, located in the Galleria in Downtown Cleveland, Lower Level.

The title of the Program: Theater life in Budapest from the turn of the century to nationalization – 1896-1949; presented by Zoltán Csadi. 

Zoltán Csadi

Zoltán Csadi, actor and director, was born in Feketenyék, a small Hungarian village in Slovakia. He completed his theater studies in Budapest. He is currently pursuing doctoral studies at the Eötvös Lóránd University of Science, in theater and cultural history. In addition, he is the artistic director of the Bartók Theater and this year he is a recipient of the Canadian Rákóczi Foundation’s Kőrosi Csoma Sándor Program scholarship in Toronto.

The program itself will concentrate on theater life in Budapest from 1896-1949. At the turn of the century, Budapest began to develop rapidly. People flowed from rural towns and villages to the capital in the hope of work and a better life. At the same time, magazines were started one after the other to serve the needs of the population, and institutions were built to ensure development, learning, and entertainment. Budapest suddenly became a world city, with a vibrant cultural and artistic life, which had two main venues: the theater and the coffee house. This period was an extremely colorful and rich period not only for the capital, but also for our Hungarian culture, including theater art. New theaters opened one after the other. Actors, directors, playwrights and hundreds of other artists filled Budapest’s cultural spaces.

Budapest színházi élete a századfordulótól az államosításig – 1896-1949, Csadi Zoltán előadó

Csadi Zoltán színész, rendező, egy szlovákiai kis magyar faluban, Feketenyéken született. Színházi tanulmányait Budapesten végezte. Jelenleg doktori tanulmányokat folytat az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen, színház és kultúrtörténet témában. Emellett a Bartók Színház művészeti igazgatója és az idei évben pedig a kanadai Rákóczi Alapítvány Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa, Torontóban.

Az előadás témája: Budapest a századfordulón rohamos fejlődésnek indult. A vidéki városokból, falvakból áramlottak az emberek a fővárosba a munka és a jobb élet reményében. Ezzel egy időben, a lakossági igények kiszolgálására sorra indultak a folyóiratok, épültek a fejlődést, a tanulást, és a szórakozást biztosító intézmények. Budapestből egycsapásra világváros lett, pezsgő kulturális, művészeti élettel, melynek két fő helyszíne volt: a színház és a kávéház. Ez az időszak nem csak a fővárosnak, de egyben a magyar kultúránk, azon belül is a színházművészetnek rendkívül színes és gazdag időszaka volt. Sorra nyíltak az új színházak. Színészek, rendezők, igazgatók, drámaírók és ezernyi más művész töltötte meg Budapest kulturális tereit.

Suggested donation: $10 for adults and $5 for students.

Coffee and refreshments will be available following the presentation, so that we can take the time to meet and speak with our presenter.

The Museum will be open from 1-4 p.m.

$7 parking is available in the Galleria parking garage.

 A viszontlátásra!!!! See you soon!!!!

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.